DAWRA

Uitleg ROM

Performance ROM:

Het AVS heeft voor de westerntak een extra predikaat toegekend:
de AVS PERFORMANCE ROM.

Wat houdt dit nu in?
De performance rom is een optelsom van alle disciplines in de open klasse die door de WRAN/DAWRA worden uitgeschreven. Je moet in minimaal 3 disciplines minimaal 30 punten behaald hebben. Per discipline tellen maximaal 10 punten mee voor de performance rom. De punten worden volgens het Highpoint systeem berekend, waarbij de punten die op een WRAN wedstrijd tellen vermenigvuldigd worden met 2, punten die op DAWRA evenementen worden behaald tellen 1x (zie telling prestatiepredikaat).

Een performance rom telt voor 3 punten mee in de telling voor het keur- en preferentschap van de ouders van je paard. We hopen dat deze uitleg jullie weer attendeert op deze mooie gelegenheid om je paard te eren met een prestatiepredikaat.